Contractors – CIS

Czym jest Program dla Przemysłu Budowlanego – CIS (Conctruction Industry Scheme)?

Program ten wyznacza nowe zasady odnośnie opłat dla podwykonawców w pracach budowlanych oraz innych działach przemysłu. Wykonawca prac musi dokonać odliczenia podatku od swoich podwykonawców i zapłacić należną kwotę Urzędowi Podatkowemu (HMRC).

Program ten obejmuje wszystkie projekty budowlane na terenie Wielkiej Brytanii wliczając w to:

Przygotowanie placu budowy

Zmiany w projekcie

Demontaż

Budowa

Naprawy

Dekorowanie

Rozbiórki
Wśród wyjątków od prac objętych programem znajdują się:

Architektura oraz Badania

Przygotowanie rusztowań

Przygotowanie wykładzin

Dostawy materiałów

Prace nie związane z budową

Jakie typy firm objęte są programem?

Program obejmuje wszystkie typy przedsiębiorstw oraz takie które operują w branży budowniczej wliczając w to:

 • Firmy
 • Spółki
 • Samozatrudnionych

Przedsiębiorstwa te mogą być:

Wykonawcami prac

Wykonawca jest firmą która zatrudnia podwykonawców do wykonania konkretnych prac budowlanych. Wykonawca może być firmą budowlaną, agencją rządową, jednostką samorządu lokalnego oraz innym rodzajem przedsiębiorstwa. Niektóre firmy uważane są za wykonawców jeśli ich średnie roczne wydatki na operacje budowlane w ciągu trzech lat przekraczają milion funtów.

Podwykonawcami

Podwykonawca jest firmą która wykonuje prace budowlane w imieniu głównego wykonawcy.

Wykonawcami oraz Podwykonawcami

Wiele firm jest opłacanych przez inne przedsiębiorstwa w celu wykonania prac budowlanych, ale te same firmy mogą opłacić własnych podwykonawców. W związku z tym praca jako podwykonawca podlega innym zasadom niż praca jako wykonawca główny.

Jak działa program

Wszyscy główni wykonawcy muszą zostać zarejestrowani w Programie dla Przemysłu Budowlanego – CIS (Conctruction Industry Scheme). Podwykonawcy którzy nie życzą sobie wyższych stawek odliczanych od ich wynagrodzenia, powinni również zaaplikować o rejestrację.

Wykonawcami prac

Kiedy się zarejestrować

Kiedy powinieneś zapłacić swojemu podwykonawcy

Jak się zarejestrować

Istnieją 2 sposoby rejestracji w programie:

 • Przez telefon: Skontaktuj się z infolinią pod numerem: 0300 200 3211
 • Przez Internet

Urząd podatkowy (HMRC) założy dla Ciebie odpowiednią dokumentację (opcjonalnie także rejestr podatku „pay as you earn”), którą otrzymasz drogą pocztową.

Podwykonawcami

Kiedy się zarejestrować

Kiedy Ty, Twoja firma lub przedsiębiorstwo planują rozpocząć pracę objętą programem

Jak się zarejestrować

W celu rejestracji jako podwykonawca zadzwoń na Infolinię CIS pod numerem: 0300 200 3210.

Urząd Podatkowy (HMRC) dostarczy Ci potwierdzenia rejestracji oraz wszystkich niezbędnych informacji jakie będziesz musiał dać Głównemu Wykonawcy projektu.

Zatrudnienie podwykonawcy

Kiedy zatrudniasz nowego podwykonawcę, musi on przedstawić Ci kolejne informacje:

 • Pełne imię
 • Numer Ubezpieczenia Narodowego (National Insurance Number)
 • Numer UTR

Musisz również zweryfikować firmę podwykonawcy w rejestrze HMRC. Urząd Podatkowy udzieli Ci informacji jeśli są prawidłowo zarejestrowani w programie CIS i jaką stawkę odliczenia podatkowego powinieneś zastosować w przypadku płatności bez odliczeń.

Odliczenia oraz Wypłaty dla podwykonawców

Przy płaceniu podwykonawców zazwyczaj musisz dokonać pewnych odliczeń od ich wypłaty. HMRC poinformuje Cię o dokładnej sumie tych odliczeń po zweryfikowaniu ich jako zarejestrowani podwykonawcy.

Stawki odliczeń w Programie dla Przemysłu Budowlanego – CIS:

 • 20% dla zarejestrowanych podwykonawców
 • 30% dla niezarejestrowanych podwykonawców – na przykład samozatrudnionych
 • 0% dla podwykonawców posiadających status „płatności brutto” – na przykład bez odliczeń

Odliczenia muszą zostać wpłacone na konto Urzędo Podatkowego, będą one liczne jako wpłaty na rzecz podatku za podwykonawców oraz składki ubezpieczeniowej.

Jak rozliczyć odliczenia w ramach CIS

W celu dokonania odliczenia z wypłaty podwykonawcy, musisz zacząć od kwoty brutto na jaką opiewa faktura

Odlicz każdy z poniższych składników które naliczył sobie podwykonawca

 • VAT
 • Materiały
 • Wyposażenie
 • Wykorzystane paliwo, z wyjątkiem wydatków na podróże
 • Wyposażenie wypożyczone na potrzeby tego projektu
 • Produkcja potrzebnych materiałów

Jeśli żadne z powyższych nie zostało naliczne, żadne odliczenia nie będą miały miejsca.

Odlicz stawkę CIS (nałożoną przez HMRC) z kwoty pozostałej po odliczeniu innych składek. Pozostała różnica jest kwotą jaką musisz zapłacić swojemu podwykonawcy.

Miesięczna deklaracja podwykonawcy

Musisz poinformować Urząd Podatkowy każdego miesiąca o wypłatach dla swoich podwykowanców w każdej comiesięcznej deklaracji.

Możesz złożyć deklaracje poprzez:

 • Strona internetowa CIS
 • Oprogramowanie CIS
 • Wersja papierowa deklaracji CIS (CIS 300) – Zadzwoń na Infolinię CIS by otrzymać formularz
 • Na deklaracji podarkowej musisz poświadczyć, iż Twoi podwykonawcy nie widnieją na liście pracodawców. Może zostać nałożona na Ciebie kara w wysokości £3,000 jeśli opatrzysz deklarację błędnym statusem pracowniczym swoich podwykonawców.

Pamiętaj, że musisz wysłać deklarację nawet w ciągu miesięcy kiedy nie wykonałeś żadnych wypłat swoim podwykonawcom.

Terminy

Wyślij swoje comiesięczną deklarację do Urzędu Podatkowego przed 19 dniem każdego miesiąca, zaczynając od ostatniego miesiąca podatkowego – miesiąca kiedy złożyłeś deklarację

Na przykład jeśli składasz deklaracje za miesiąc podatkowy od 6 Maja do 5 Czerwca, by nie została na Ciebie nałożona kara finansowa musi ona dotrzeć do HMRC najpóźniej 19 czerwca.

Przeglądanie długu

Odwiedź stronę internetową HMRC by wyświetlić wszystkie raporty które złożyłeś do Urzędu Podatkowego oraz wartość Twojego długu.

Jak zapłacić

Odwiedź stronę internetową HMRC by wyświetlić wszystkie raporty które złożyłeś do Urzędu Podatkowego oraz wartość Twojego długu

Odsetki oraz Kary

Urząd Podatkowy (HMRC) poinformuje Cię jeśli spóźnisz się z wpłatą za pośrednictwem internetu lub listownie. Odsetki są naliczane w stawce 3% dziennie.

Jeśli nie zapłacisz na czas lub nie dokonasz wpłaty pełnej kwoty, może zostać nałożona na Ciebie kara finansowa.