Spółki – Limited Companies

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company) ?

Jest to prywatna firma, której właściciele są prawnie odpowiedzialni za jej długi tylko w zakresie kwoty która zainwestowali.

Kto Może Założyć Spółkę Z Ograniczoną Odpowiedzialnością?

Każdy kto przekroczył granicę wieku 16 lat i nie widnieje w Rejestrze Firm (Companies House) jako osoba zdyskwalifikowana do bycia dyrektorem spółki.
Od Października 2006, spólki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą by otwierane przez pojedyncze osoby pod warunkiem posiadania jednego dyrektora oraz udziałowca. Przy czym funkcja dyrektora może być wiązana z byciem udziałowcem.

Zobowiązania Oraz Kapitał Udziałowców

W celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dyrektor musi ustanowić udziały. Wymagane jest jedynie by firma miała jednego udziałowca z udziałem wartości jednego funta.
Oznacza to że udziałowiec jest właścicielem jednego funta całkowitej wartości spółki. Udziałowiec firmy jest całkowicie niezależnym bytem finansowym.

Przegląd

Możesz utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością by prowadzić swój biznes.

Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą być zarejetrowane w Rejestrze Firm (Companies House). W tym celu potrzebujesz:

 • Nazwy Firmy
 • Adresu Firmy
 • Przynajmniej jednego dyrektora
 • Przynajmniej jednego udziałowca
 • Akt założycielski – będący umową pomiędzy wszystkimi początkowymi akcjonariuszami w celu utworzenia firmy
 • Oświadczenie kapitałowe – będące dokumentem potwierdzającym udziały w firmie i prawa z nimi związane
 • Statut spółki – będący spisem zasad dotyczących sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa

Gdy firma zgłoszona do Rejestru Firm otrzymasz Akt zawiązania spółki („Certificate of Incorporation”), potwierdza on że Twoja spółka istnieje legalnie oraz posiada numer firmy i jej datę założenia.

Typy Spółek Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Odpowiedzialność za długi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnościa zależy zazwycza do funduszy jakie udziałowcy zainwestowali w firmę, ale również typu spółki.

Ograniczona Przez Udziały

Prywatna spółka ograniczona przez udziały jest własnością swoich udziałowców. Każdy akcjonariusz odpowiedzialny jest za kwotę jaką początkowo zainwestował w swoje udziały. W przypadku wiekszości małych spółem byłby to jeden funt w przypadku pojedynczego udziałowca.

Ograniczona Przez Gwarancję

Prywatna spółka ograniczona gwarancją oznacza że członkowie firmy muszą finansowo wspierać przedsiębiorstwo w ramach wcześniej uzgodnionej kwoty. Członkowie takiej spółki nie są nazywani udziałowcami.

Nieograniczona

Spółka nieograniczona oznacza że akcjonariusz są całkowicie odpowiedzialnie za firmę oraz jej zobowiązania finansowe, opłacając należności w przypadku niewypłacalności.

Rejestracja własnej spółki

Możesz zarejestrować firme na dwa sposoby:

 • Przez internet
 • Poprzez wysłanie formularza IN01
 • Za pośrednictwem agenta
 • Używajać oprogramowania

Dyrektorzy Firmy

Twoja firma musi mieć przynajmniej jednego dyrektora który przekroczył granicę wieku 16 lat oraz nie jest osobą zdyskwalifikowaną do bycia dyrektorem spółki. Lista osób zdyskwalifikowanych znajduje się na stronie internetowej Rejestru Firm (Comapnies House).

Dyrektor jest prawnie zobowiązany za prowadzenie firmy oraz odpowiada za poprawne prowadzenie księgowości. Nazwiska Dyrektorów znajdują się na stronie internetowej Rejestru Firm (Comapnies House).

Udziały I Udziałowcy

Spółka ograniczona przez udziały musi mieć przynajmniej jednego udziałowca który będzie dyrektorem, nie ma górnej granicy liczby udziałowców. Akcjonariusze są właściwielami firmy w związku z czym posiadają pewne prawa; dyrektorzy mogą potrzebować głosowania udziałowców w celu zatwierdzenia zmian w firmie.

Podczas rejestracji firmy musisz złożyć „oświadczenie kapitałowe”. W jego skład wchodzą:

 • Liczba udziałów każdego typu oraz ich całkowita wartość – tak zwany kapitał akcyjny
 • Nazwiska oraz adresy wszystkich udziałowców

Twoje oświadczenie kapitałowe musi także zawierać informacje o udziałach typu – przepisowe szczegóły??