Podatek „Pay As You Earn”

Wprowadzenie Do Podatku „Pay As You Earn”

Jako pracodawca, zazwyczaj powinieneś rozliczać podatek PAYE w ramach swojej listy płac. PAYE jest jednym z systemów HMRC którego zadaniem jest zbieranie podatku dochodowego oraz składki na Narodowe Ubezpieczenie.

Jesteś zwolniony z płacenia PAYE, jeśli wszyscy Twoi pracownicy otrzymują płacę mniejszą niż £112 tygodniowo.

Płatności Oraz Odliczenia

Kiedy opłacasz swoich pracowników z listy płac musisz odliczyć wartość podatku PAYE

Płatności zawieraja pensje, a także napiwki, premie, regulaminowe urlopy zdrowotne oraz urlopy macierzyńskie. Z tych płatności musisz odliczyć podatek oraz składkę na Narodowe Ubezpieczenie w przypadku większości pracowników. Możliwe są również inne sytuacje w których musisz odliczyć podatek – takie jak spłaty kredytu studenckiego czy składki emerytalne.

Raportowanie Oraz Płatności Do Urzędu Podatkowego (HMRC)

Jeśli używasz listy płac będziesz musiał przygotować raport zawierający pensje Twoich pracowników oraz wszelkie odliczenia przed każda wypłatą.

Twoje oprogramowanie do zarządzania wynagrodzeniami powinno obliczyć ile musisz odprowadzić w ramach podatku oraz składki ubezpieczeniowej, wliczając w to pracowniczą składkę ubezpieczeniową za każdego pracownika wynoszącą około £155 tygodniowo.

Dzięki raportom będziesz w stanie przewidzieć kwotę jaką będziesz musiał doprowadzić do HMRC. Płatności są zwykle odprowadzane w cyklu miesięcznym.

Tworzenie Listy Płac

Oto kroki które musisz podjąć by wziąć udział w programie PAYE:

 • Zarejestruj się jako pracodawca w Urzędzie Podatkowym (HMRC) by otrzymać login do serwisu online
 • Zachowaj potrzebną ewidencję
 • Poinformuj HMRC o swoich pracownikach
 • Rejestruj wypłaty oraz odliczenia, i wyślij raport do HMRC w dniu or dzień przed dniem wypłaty.
 • Opłać podatki oraz składki ubezpieczeniowe
 • Zachowaj potrzebną ewidencję

Musisz zachować ewidencję:

 • Kwot jakie wypłacasz swoim pracownikom oraz odliczeń jakie robisz
 • Raporty oraz spis wpłat do HMRC
 • Spis urlopów na żądanie oraz zdrowotnych
 • Numer podatkowy
 • Wydatki oraz dodatki podlegające opodatkowaniu

Dokumenty świadczące o wypłatach, kontrakty oraz zezwolenia na pracę

Twoja ewidencja musi być przechowywana przez 3 lata od końca roku podatkowego. HMRC może poprosić o wgląd do Twoich dokumentów w celu sprawdzenia opodatkowania. Jeśli Twoja ewidencja nie będzie wystarczająca, HMRC oszacuje wymagany podatek oraz nałoży na Ciebie karę do £3,000.

Keeping Records

You must collect and keep records of:

 • What you pay your employees and the deductions you make
 • Reports and payments you make to HM Revenue and Customs (HMRC)
 • Employee leave and sickness absences
 • Tax code notices
 • Taxable expenses or benefits
 • Payroll giving scheme documents, including the agency contract and employee authorisation forms

Your records must show you’ve reported accurately, and you need to keep them for 3 years from the end of the tax year they relate to. HMRC may check your records to make sure you’re paying the right amount of tax. If you don’t keep full records, HMRC may estimate what you have to pay and charge you a penalty of up to £3,000.