Samozatrudnienie

Czym jest samozatrudnienie?

Samozatrudnienie to rodzaj działalności gospodarczej, w której osoba indywidualna/fizyczna wystawia rachunki/faktury bezpośrednio klientowi za wykonaną usługę lub sprzedany towar i samodzielnie rozlicza się z Urzędem Podatkowym (HMRC) z wypracownych w ciągu roku podatkowego zysków.

Czy Kwalifikuję Się Jako Samozatrudniony?

Jeśli rozważasz zarejestrowanie się jako osoba samozatrudniona, warto pamiętać, że nie każdy może być w ten sposób zarejestrowany. Test na status zatrudnienia (The Employment Status Indicator) został przygotowany przez HMRC by wspomóc osoby rozważające samozatrudnienie. Przed podjęciem decyzji powinieneś odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Czy dajesz swoim klientom faktury za świadczone usługi?
 • Czy oferujesz swoje usługi więcej niż jednemu klientowi?
 • Czy jesteś odpowiedzlany za straty oraz zyski generowane przez swój biznes?
 • Czy zatrudniasz pracowników lub wysyłasz osoby trzecie do wykonania danej usługi?
 • Czy masz kontrolę nad tym jak, gdzie i kiedy jest wykonywana praca związana z Twoimi usługami lub zamówieniami?
 • Czy zainwestowałes swoje własne środki w rozwój firmy?
 • Jesteś w stanie zaoferować wyposażenie potrzebne do wykonywania usług?
 • Czy jesteś zmuszony naprawiać usługi będące poniżej wymagań klientów w swoim wolnym czasie i na własny koszt?
 • Czy dajesz swoim klientom cenę za wykonanie usługi lub zamówienia?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na większość z powyższych pytań, możesz zostać zakwalifikowany jako samozatrudniony i ubiegać się o rejestrację w Urzędzie Podatkowym (HMRC). Jeśli tego potrzebujesz, możemy dokonać rejestracji w Twoim imieniu.
Test ten jest używany przez HMRC w przypadku niezgodności związanych z kwalifikacją osób fizycznych w systemie podatkowym.

Głównym celem testu jest upewnienie się, aby osoba deklarująca się jako osoba samozatrudniona, rzeczywiście mogła rozliczać się z podatku na podstawie rocznej deklaracji podatkowej (Self-Assessment). W przeciwieństwie do osób zatrudnionych, których obowiązek rozliczenia podatkowego spoczywa na pracodawcy. Może się bowiem zdarzyć, że pracodwaca, chcąc uniknąc płacenia podatku oraz składek na NIC za pracownika, wymusza na pracowniku rejestrację jako osoby samozatrudnionej, a tym samym przerzuca odpowiedzialność płacenia podatku z siebie na pracownika.

Rejestracja Samozatrudnienia

Co Muszę Wiedzieć?

Jak Się Zarejestrować?

Istnieją 2 sposoby rejestracji:

 • Skontaktuj się z Urzędem Podatkowym (HMRC) pod numerem telefonu: 0300 200 3310
 • Odwiedź stronę internetową Urzędu Podatkowego (HMRC)

Jakich Informacji Potrzebuję?

 • Imię i Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres
 • Data rozpoczęcia działalności. Urząd podatkowy może przyjąć rejestrację z datą wcześniejszą o trzy miesiące
 • Numer ubezpieczenia społecznego – National Insurance
 • Rodzaj działalności

Składki Na Ubezpieczenie Socjalne – National Insurance Contributions

Osoby samozatrudnione są zobowiązane do płacenia składek socjalnych, tzw National Insurance Contributions. W odróznieniu od osób pracujących na etacie, za krórych składki odprowadza pracodwaca, osoby posiadające swoją własną działalność gospodarczą sami muszą płacić składki.
Osoby samozatrudnione płacą dwa rodzaje składek socjalnych. Class 2 National Insurance Contributions w wysokości £2.80 tygodniowo, płacone dwa razy w roku oraz Class 4 National Insurance Constributions, płacone raz w roku i zależne od wysokości wypracowanych zysków. Class 4 NIC to 9% od wypracowanych przez osobę samozatrudnioną zysków. Oznacza to, że osoby samozatrudnione obok 20% podatku dochodowego zobowiazane są zapłacić dodatkowo 9%, a tym samym całkowita opłata na koniec roku to 29% zwypracowanych zysków.
Bardzo ważne, aby przy obliczaniu należności do Urzędu Podatkowego, wziąć pod uwagę kwoty zwolnione od podatku. Kwoty te, zarówno przy naliczaniu class 4 NIC jak i podatku dochodowego, zmieniają się każdego roku.