Podatek VAT

Czym jest VAT?

VAT to forma podatku obrotowego. Jest on dodawany do produktów, materiałów oraz usług.

Jakie Są Obowiązujące Stawki Podatku VAT Oraz Czym Się Od Siebie Różnią?

Stawki VAT różnią się w zależności od oferowanych produktów i usług. Rozróżniamy cztery główne kategorie:

Stawka Standardowa

Wynosi 20% (na dzień 4 Stycznia 2011) jest stosowana do wszystkich dóbr oraz usług nie podpadających pod żadną inną kategorię

Stawka Zredukowana / Ulgowa

Stawka 5% jest używana w przypadku paliwa oraz prądu w domach i fundacjach charytatywnych.

Stawka Zero

Stosowana w przypadku żywności (z wyjątkiem restauracji), obuwia dziecięcego, ubrań, leków na receptę, książek, gazet oraz nowo powstałych domów. Jeśli produkty które oferujesz podlegają stawce zerowej, będziesz musiał zaaplikować o zwolnienie z rejestracji jako płatnik VAT.

Materiały Zwolnione Z Podaku

Stosowana w przypadku edukacji, finansów, ubezpieczeń, oraz usług lekarskich oraz dentystycznych (z wyjątkiem innych innych usług okołomedycznych – np. Osteopatia). Jeśli w skład Twojej oferty wchodzą tylko produkty zwolnione z podatku, nie musisz zazwyczaj rejestrować się jako płatnik VAT. Nie mniej jednak, jeśli jesteś zarejestrowanym płatnikiem, oraz część Twoich produktów podlega tej stawce, możesz mieć trudności z ubieganiem sie o zwrot podatku.

Kto Może Się Zarejestrować?

Musisz zarejestrować się jako platnik VAT w Urzędzie Podatkowym (HM Revenue & Customs) jeśli Twój biznes generuje ponad £82,000 podatkowalnego obrotu. Obowiązek rejestracji obowiązuje w ciągu 30 dni od przekroczenia progu podatkowego. Późna rejestracja skutkuje obowiązkiem opłacenia należności z dnia przekroczenia progu. Jeśli Twój obrót znajduje się poniżej progu możesz zarejestrować sie dobrowolnie, chyba że wszystkie Twoje produkty są zwolnione z podatku.

Podczas rejestracji otrzymasz formę rejestracji płatnika podatku VAT. Porwiedza ona:

 • Twój number płatnika VAT
 • Kiedy złożyć pierwszą deklarację VAT oraz opłatę.
 • Twoja data rejestracji (‚effective date of registration’) to data kiedy przekroczyłeś próg lub data w której zarejestrowałeś się dobrowolnie

Obowiązki Płatnika VAT

Od daty rejestracji Twoim obowiązkiem jest:

 • Opłacać odpowiednią sumę podatku VAT
 • Zapłacić jakikolwiek podatek zaległy Urzędowi Podatkowemu (HMRC)
 • Złożyć aplikację o zwrot podatku VAT
 • Zachować dokumentację opłat podatku oraz konta VAT

Możesz również zarządać zwrotu podatku VAT, który zapłaciłeś przed rejestracją.

W Czasie Oczekiwania

Nie możesz zmienić lub dokumentować podaktu VAT na swoich fakturach dopóki nie otrzymasz numeru płatnika VAT. Jednakże będziesz musiał zapłacic podatek VAT za ten okres.

W związku z podatkiem, będziesz musiał podnieść ceny oraz wytłumaczyć to swoim klientom. Kiedy otrzymasz numer VAT będziesz mógł ponownie wydać faktury, z dodatkiem odpowiedniej kwoty VAT.

Jak Się Zarejestrować

Większość firm, wliczająć spółki oraz firmy rejestrujące się pod jednym numerem VAT mogą dokonać tego poprzez internet.

W ten sposób zarejestrujesz się jako płatnik oraz dostaniesz internetowe konto VAT („Government Gateway account”). Musisz złożyć swój wniosek o zwrot podatku VAT do Urzędu Podatkoweg (HMRC)

Wraz z otrzymaniem numeru płatnika VAT możesz upoważnić swojego księgowego do złożenia VATu oraz współpracy z Urzędem Podatkowym (HMRC)

Jeśli Nie Możesz Zarejestrować Się Przez Internet

Musisz zarejestrować się drogą pocztową w przypadku gdy:

 • Chcesz aplikować o zwolnienie z rejestracji
 • Posiadasz firmę zarejestrowaną w Unii Europejskiej oferującą „zakupy na odległość”
 • Importujesz towary z innych krajów w Unii Europejskiej
 • Jesteś członkiem „Agricultural Flat Rate Scheme”
 • Rejestrujesz różne oddziały swojej firmy pod oddzielnymi numerami VAT.
 • Jesteś w posiadaniu aktywów które podlegają pod 8 i 13 „Directive refunds”

Otrzymanie Certyfikatu

Powinieneś otrzymać certyfikat VAT w ciagu 14 dni pracujących, choć może to potrwać dłużej.

Jest on wysyłany:

 • Na Twojego internetowe konto VAT
 • Pocztą, jeśli zostałeś zarejestrowany przez agenta lub nie możesz zarejestrować się online

Deklaracja VAT

Jak Złożyć Deklarację VAT

Jak złożyć deklarację VAT

Musisz złożyć deklarację przez internet, chyba że:

 • Twoja firma podlega procedurze niewypłacalności
 • Nie możesz używac komputera ze względów religijnych
 • Nie jesteś w stanie używać komputera ze względu na wiek, niepełnosprawność, lub miejsce zamieszkania

Jeśli podlegasz pod których z wyżej wymienionych punktów skontaktuj się z Urzędem Podatkowym w celu otrzymania deklaracji drogą pocztową.

Wysyłanie Twojej Pierwszej Deklaracji Podatkowej

Zazwyczaj deklaracja podatku VAT jest wysyłana do Urzedu Podatkowego co 3 miesiące. Czas ten jest nazywany okresem podatkowym („accounting period”)

Twoja deklaracja podatku VAT powinna zawierać:

 • Sumę Twoich sprzedaży oraz zakupów
 • Sumę podatku VAT którą zalegasz
 • Sumę podatku VAT o której zwrot się ubiegasz
 • Musisz złożyć deklarację nawet w przyadku gdy nie musisz płacić podatku VAT za dany okres.