Jednolita Stawka VAT

Rejestracja do Programu

Zazwyczaj kwota podatku VAT należna do HMRC jest różnicą pomiędzy sumą VAT który potrącili z Twojego konta oraz którą wydali na swoje zakupy.

Z Programem Stawki Jednolitej:

 • Płacisz tylko stałą stawkę VAT
 • Zatrzymujesz różnicę pomiędzy kwotą jaką zarabiasz, a tym co płacisz Urzędowi Podatkowemu
 • Nie możesz odzyskać VATu ze swoich zakupów – z wyjątkiem udziałów kapitałowych powyżej £2,000

Aby dołączyc do programu Twój obrót VAT musi być mniejszy niż £150,000 (bez VAT) oraz musisz złożyć aplikację w HMRC

Jak Dołączyć

Musisz spełniać warunki dołączenia do programu

Możesz dołączyc do planu:

 • Przez internet – kiedy rejestrujesz się jako płatnik VAT
 • Pocztą – wypełnij formularz VAT 600 FRS i wyślij na adres wydrukowany na kopercie

Potwiedzenie dołączenia do programu jest wysyłane na internetowe konto płatnika VAT lub pocztą

Kwalifikowalność

Możesz dołączyć do programu Jednolitej Stawki VAT jeśli:

 • Jesteś zarejestrownay jako płatnik VAT
 • Przewidujesz, że Twój obrót VAT będzie mniejszy niż £150,000 (bez VAT) w ciągu następnych 12 miesięcy

Wyjątki

Nie możesz dołączyć do programu jeśli:

 • Opuściłeś program w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • Dopuściłeś się wykroczenia VAT w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na przykład – niezapłacienie podatku VAT
 • Dołączyłeś (lub mogłeś dołączyć) do grupy VAT w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • Twój biznes jest blisko związany z inną firmą
 • Dołączyłeś do innych programów VAT (margin lub capital goods)
 • Nie możesz dołączyć do programu jeśli jesteś w „Cash Accounting Scheme”. Program ten ma inny oparty na gotówce sposób kalkulacji obrotu.

Opuszczenie Programu

Musisz opuścić program jeśli:

 • Nie spełniasz wymogów
 • W rocznicę dołączenia, Twój obrót w ciągu ostatnich 12 miesięcu wyniósł ponad £230,000 (z VAT) lub przewidujesz że wyniesie tyle w ciągu następnych 12 miesięcy.
 • Oczekujesz że Twój całkowity dochód w ciągu następnych 30 dni wyniesie więcej niż £230,000 (z VAT)

Jednolite Stawki VAT

Stawka jest procentem Twoich jednolitych … Stawka zależy od typu Twojej firmy. Jeśli stawka się zmienia , musisz zapalikowac o nową stawkę od dnia kiedy nastąpiła zmiana.

W pierwszym roku działalności Twojego biznesu stawka wynosi 1%, kończąc się dzień przed rocznicą działalności.

Lista stawek VAT znajduje się na naszej stronie

Jak Rozliczyć VAT W Ramach Jednolitej Stawki?

Powiedzmy że Twoja firma oferuje usługi księgowe. Jednolita stawka VAT w pierwszym roku działalności wynosi 13.5% oraz 14.5% w ciągu 2 roku. Jeśli na pierwszej deklaracji VAT obrót wynosi £15,000 brutto na cały okres, VAT wyniesie 13.5% wartości brutto – czyli £2,025.

Innym przykładem może być firma fotograficzna. W tym wypadku jednolita stawka VAT wyniesie 10% oraz 11% w kolejnym roku działalności. Jeśli dochód brutto wyniesie £1,500 w 2 roku firmy, na ten okres VAT który musi zostać zapłacony do HMRC wyniesie £165 – czyli 11% z dochodów brutto.